www.wug.sk - podujatia http://www.wug.sk/?name=events&case=list WUG - Windows User Group sk http://www.wug.sk http://www.wug.sk/images/wug_logo.gif http://www.wug.sk Serverless architecture with Azure Functions http://www.wug.sk/?name=events&e=242&refr=rss info@wug.sk Roman Kišš 2017-08-24T17:00:00+01:00 Bratislava <a href="http://www.wug.sk/?name=events&e=242&refr=rss"></a> <a href="http://www.wug.sk/?name=events&case=list&c=1&refr=rss"><em>Bratislava</em></a><BR>   Po veľmi úspešnom podujatí o Azure IoT Hub na pôdu WUGu opäť zavíta Roman Kišš (autor PMD a Didaktik Alfa, 10-násobný MVP) a tentoraz nám porozpráva o architektúre bez servera za využitia Azure Functions (AF).   Body prednášky Concept & Design: Architecture Triggers & Bindings Runtime compile AF Pre-compile AF Continues integration Templatizing & Declarative Programming Usage: Using AF in the Azure Backend processes Using AF in the stream pipeline Using AF in the non-telemetry pipeline Using AF for workflow mediators Program: 1700 Predstavenie WUGu a diskusia o pripravovaných témach 1710 1. časť prednášky 1830 Prestávka 1845 2. časť prednášky 1930 Diskusia 2000 Záver   Účasť je zdarma po registrácii na toto podujatie.   Video archív z predošlých podujatí nájdete na https://www.youtube.com/user/WUGSk/videos a aktuálne informácie v rámci našej Facebook či LinkedIn skupiny.<BR><BR><strong>dátum:</strong> 24.08.2017 17:00 - 20:00<BR><strong>miesto:</strong> Microsoft Slovakia, Apollo Business Center II, Blok E, 3. posch., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava<BR><strong>lektor:</strong> Roman Kišš Text