www.wug.sk - podujatia http://www.wug.sk/?name=events&case=list WUG - Windows User Group sk http://www.wug.sk http://www.wug.sk/images/wug_logo.gif http://www.wug.sk Windows 10 večer http://www.wug.sk/?name=events&e=254&refr=rss info@wug.sk Daniel Bača 2018-06-01T17:00:00+01:00 Bratislava <a href="http://www.wug.sk/?name=events&e=254&refr=rss"></a> <a href="http://www.wug.sk/?name=events&case=list&c=1&refr=rss"><em>Bratislava</em></a><BR>   Windows 10 April 2018 UpdateUkážeme si novinky v novej verzii Windows 10 s kódovým označením 1803 časová os - ktorá chronologicky zobrazuje prehľad nedávno používaných aplikácií a dokumentov Near Share - vylepšené zdieľanie dát pre zdieľanie súborov cez Bluetooth a veľa nového - nechajte sa prekvapiť  Insider program – popis a výhody programu   Windows 10 – Hyper-V virtualizáciaVyužite všetky možnosti svojho počítača, ktoré ponúka virtualizácia Hyper-V. Vytvorte si testovacie prostredie pre otestovanie svojich aplikácií, alebo špeciálnych programov. Virtualizácia - popis princípu a fungovania Hyper-V Nested Virtualizácia - virtualizácia na N-tú Bootovanie z VHD - boot menu Program: 1700 Predstavenie WUGu a diskusia o pripravovaných témach 1710 1. časť prednášky 1830 Prestávka 1845 2. časť prednášky 1930 Diskusia 2000 Záver   Účasť je zdarma po registrácii na toto podujatie.   Video archív z predošlých podujatí nájdete na https://www.youtube.com/user/WUGSk/videos a aktuálne informácie v rámci našej Facebook či LinkedIn skupiny.<BR><BR><strong>dátum:</strong> 01.06.2018 17:00 - 20:00<BR><strong>miesto:</strong> Microsoft Slovakia, Apollo Business Center II, Blok E, 3. posch., Prievozská 4D<BR><strong>lektor:</strong> Daniel Bača Text Service Fabric http://www.wug.sk/?name=events&e=250&refr=rss info@wug.sk Marek Láni 2018-06-19T17:00:00+01:00 Košice <a href="http://www.wug.sk/?name=events&e=250&refr=rss"></a> <a href="http://www.wug.sk/?name=events&case=list&c=2&refr=rss"><em>Košice</em></a><BR>    Nový level dostupnosti aplikácií - Service Fabric a architektúra orientovaná na mikroslužby (Level 300) Spoznajte technológiu Azure Service Fabric, nad ktorou Microsoft prevádzkuje veľké množstvo svojich služieb, ako napríklad Azure SQL DB, Cosmos DB, Event Hub atď., a ktorá umožňuje vysoko dostupné a škálovateľné nasadenie aj vašej aplikácie.  Ukážeme si ako využiť Service Fabric Cluster pre nasadenie aplikácie zloženej z bezstavových a stavových mikro služieb a kontajnerov. Zároveň si predstavíme mechanizmy, ktorými Service Fabric zaručí vysokú dostupnosť vašej aplikácie a zachovanie stavu aj v prípade výpadku niektorých z uzlov clustra.   Program : 17:00 Predstavenie WUGu 17:05 časť. 1 18:00 Prestávka a občerstvenie 18:10 časť. 2 18:45 Diskusia 19:00 Záver   Spropagujte našu akciu na Facebook-u   WUG Slovensko Stránka združenia       www.wug.sk/ Skupina na Facebookuwww.facebook.com/groups/wugsk/   Vstup na prednášku je zdarma<BR><BR><strong>dátum:</strong> 19.06.2018 17:00 - 19:00<BR><strong>miesto:</strong> Vedecká kaviareň ÚVT, Boženy Nemcovej 3, Košice<BR><strong>lektor:</strong> Marek Láni Text Asynchrónne a paralelné programovanie v .NET-e http://www.wug.sk/?name=events&e=248&refr=rss info@wug.sk Jiří Činčura 2018-10-09T17:00:00+01:00 Košice <a href="http://www.wug.sk/?name=events&e=248&refr=rss"></a> <a href="http://www.wug.sk/?name=events&case=list&c=2&refr=rss"><em>Košice</em></a><BR> Popis prednášky : Srdečne vás pozývame na prednášku, kde budú vysvetlené základy vlákien a predstavenie objektov a produktov uľahčujúce toto programovanie. Veľa noviniek prichádza s .NET Frameworkem 4/4.5 a Task Parallel Library. Preberieme tiež rozdiely a správne riešenia IO bound a CPU bound problémov.    Program : 17:00 Predstavenie WUGu 17:05 časť. 1 18:00 Prestávka a občerstvenie 18:10 časť. 2 18:45 Diskusia 19:00 Záver   Spropagujte našu akciu na Facebook-u   WUG Slovensko Stránka združenia       www.wug.sk/ Skupina na Facebookuwww.facebook.com/groups/wugsk/   Vstup na prednášku je zdarma<BR><BR><strong>dátum:</strong> 09.10.2018 17:00 - 19:00<BR><strong>miesto:</strong> Vedecká kaviareň ÚVT, Boženy Nemcovej 3, Košice<BR><strong>lektor:</strong> Jiří Činčura Text