www.wug.sk - podujatia [Košice] http://www.wug.sk/?name=events&case=list WUG - Windows User Group sk http://www.wug.sk http://www.wug.sk/images/wug_logo.gif http://www.wug.sk Asynchrónne a paralelné programovanie v .NET-e http://www.wug.sk/?name=events&e=248&refr=rss info@wug.sk Jiří Činčura 2018-10-09T17:00:00+01:00 Košice <a href="http://www.wug.sk/?name=events&e=248&refr=rss"></a> <a href="http://www.wug.sk/?name=events&case=list&c=2&refr=rss"><em>Košice</em></a><BR> Popis prednášky : Srdečne vás pozývame na prednášku, kde budú vysvetlené základy vlákien a predstavenie objektov a produktov uľahčujúce toto programovanie. Veľa noviniek prichádza s .NET Frameworkem 4/4.5 a Task Parallel Library. Preberieme tiež rozdiely a správne riešenia IO bound a CPU bound problémov.    Program : 17:00 Predstavenie WUGu 17:05 časť. 1 18:00 Prestávka a občerstvenie 18:10 časť. 2 18:45 Diskusia 19:00 Záver   Spropagujte našu akciu na Facebook-u   WUG Slovensko Stránka združenia       www.wug.sk/ Skupina na Facebookuwww.facebook.com/groups/wugsk/   Vstup na prednášku je zdarma<BR><BR><strong>dátum:</strong> 09.10.2018 17:00 - 19:00<BR><strong>miesto:</strong> Vedecká kaviareň ÚVT, Boženy Nemcovej 3, Košice<BR><strong>lektor:</strong> Jiří Činčura Text Windows 10 Október 2018 Update http://www.wug.sk/?name=events&e=255&refr=rss info@wug.sk Daniel BAČA 2018-11-13T17:00:00+01:00 Košice <a href="http://www.wug.sk/?name=events&e=255&refr=rss"></a> <a href="http://www.wug.sk/?name=events&case=list&c=2&refr=rss"><em>Košice</em></a><BR>   Popis prednášky : Ukážeme si novinky v novej verzii Windows 10 s kódovým označením 1809.   Obsah prednášky : Windows novinky Hyper – V Boot menu – bootovanie z VHD   Program : 17:00 Predstavenie WUGu 17:05 časť. 1 18:00 Prestávka a občerstvenie 18:10 časť. 2 18:45 Diskusia 19:00 Záver   Spropagujte našu akciu na Facebook-u   WUG Slovensko Stránka združenia       www.wug.sk/ Skupina na Facebookuwww.facebook.com/groups/wugsk/   Vstup na prednášku je zdarma<BR><BR><strong>dátum:</strong> 13.11.2018 17:00 - 19:00<BR><strong>miesto:</strong> Vedecká kaviareň ÚVT, Boženy Nemcovej 3, Košice<BR><strong>lektor:</strong> Daniel BAČA Text Začíname programovať Universal Windows Platform aplikácie s C# a XAML http://www.wug.sk/?name=events&e=256&refr=rss info@wug.sk RNDr.Miroslav Hrabčák, CSc. MCTS, Senior programátor, PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA, a.s. Košice 2018-12-04T17:00:00+01:00 Košice <a href="http://www.wug.sk/?name=events&e=256&refr=rss"></a> <a href="http://www.wug.sk/?name=events&case=list&c=2&refr=rss"><em>Košice</em></a><BR>   Popis labu:Prakticky si ukážeme ako začať programovať Universal Windows Platform aplikácie s C# a XAML   Obsah labu :• Čo znamená Universal Windows Platform UWP?• Vytvorenie jednoduchej UWP aplikácie Hello world• Porovnanie projektu pre WPF aplikáciu a projektu pre UWP aplikáciu• Vytvorenie testovacej aplikácie, kde budú ukázané základné postupy pri kódovaní UWP aplikácie   Lab je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých   Odporúčania pre účastníkov:doniesť vlastný notebook s Visual Studio 2017 (Visual Studio 2015) minimálne Community edition s Project template Blank App (Universal Windows)   Program :17:00 Predstavenie WUGu17:05 časť. 118:00 Prestávka a občerstvenie18:10 časť. 218:45 Diskusia19:00 Záver   Spropagujte našu akciu na Facebook-u   WUG SlovenskoStránka združenia www.wug.skSkupina na Facebooku www.facebook.com/groups/wugsk/   Vstup na prednášku je zdarma<BR><BR><strong>dátum:</strong> 04.12.2018 17:00 - 19:00<BR><strong>miesto:</strong> Vedecká kaviareň ÚVT, Boženy Nemcovej 3, Košice<BR><strong>lektor:</strong> RNDr.Miroslav Hrabčák, CSc. MCTS, Senior programátor, PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA, a.s. Košice Text